Make your own free website on Tripod.comДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили


Провеждаме обучение по управление  на персонала за:

  •  предприемачи и  управляващи  собственици
  •  топ-мениджъри,  средни и  преки  ръководители
  •  сегашни и  бъдещи  специалисти  по  персонала

Предлагаме тренинги за:

  •  взаимодействие с клиенти
  •  провеждане на интервю за подбор/оценка
  •  делегиране, комуникации, работа с хора
  •  управление на екип

Вижте някои от темите.

Работим и чрез "обучение в действие" - заедно с клиента разработваме, проектираме и внедряваме полезни практики.

Цените зависят от вида обучение и неговата продължителност.
Препоръчителен брой на участниците - до 10-15 души.

Поискайте информация за нашите обучения:

* Задължителни данни. МОЛЯ ПИШЕТЕ НА ЛАТИНИЦА/АНГЛИЙСКИ!

Име*:

Длъжност:

Фирма/звено*:

Телефон*:

E-mail*:

Въпроси,заявка, коментар: