Make your own free website on Tripod.com

УЧР-ФАЙЛОВЕ

ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили


Тук можем да сложим и Ваш материал - изпратете го като файл на нашия E-mail адрес: ant6@mail.bg

Програма на тренинг-обучение за търговски умения

Това незаинтересувано висше ръководство - д-р Джоузеф Джуран

Преодоляване на съпротивата - препоръки по Дж.Джуран

Пълно потапяне: мост между информация и интуиция - статия от сайта на фирма ХРИДАЯ

НОИ - минимални осиг.прагове - публикация на НОИ от Интернет, html, 118 KB

Задължения на фирмите по ТБТ - чл.15 на ЗЗБУТ и декларация, htm, 20 КВ

Процедури по УЧР - препоръки за съставяне, Анета Танева, 31 КВ, 1 стр.

Индустриална диагностика - проф. Дж. Джуран, 43 КВ, 6 стр.

От оценки рядко има полза - Леон Гетлер, 27 КВ, 1 стр.

Служителите искат оценка - Фей Хансен, 33.5 КВ, 1 стр.

Да спечелиш таланта - Майк Джонсън, 40 КВ, 2 стр.

Стандарт "Инвеститори в хората"- стандарта на англ.език, pdf, 159 КВ, 4 стр.

Инвеститори в хората - Британския управленски стандарт на български, 114 КВ, 5 стр.

Заявление за работа -  писмо - превод на инструкция, 26 КВ, 1 стр.

Трудово резюме - съвети - превод на препоръки, 18.5 КВ, 3 стр.

Колега-клиент - интервю, превод, 14 КВ, 2 стр.

Фирмена политика по персонала - Анета Танева, семинар по УЧР, 15 КВ, 2 стр.

Да управляваш хората добре - интервю с Дейвид Коулман, консултант, 31 КВ, 2 стр.

Ролята на функцията Персонал - статия, Европ. Ц-р по мениджмънт, 15 КВ, 2 стр.

Мениджърите по ЧР - лидери на промяна - Мара Георгиева, в-к Капитал, 17 КВ, 2 стр.

Системи за управление на персонала - Анета Танева, семинар по УЧР, 17 КВ, 2 стр.

Стимули за качествена работа - статия, Европ. ц-р по мениджмънт, 14 КВ, 1 стр.

Принципи на заседанията - превод на препоръки за провеждане, 13 КВ, 2 стр.

Премиите - муха в супата? - Джей Горпейд, 16 КВ, 2 стр.

Съвети за ръководство на екип - Патрик Либерт, 31 КВ, 2 стрл

Не изхвърляйте бебето с водата - статия, Европ. ц-р по мениджмънт, 29 КВ, 2 стр.

Лидерството в Новата Икономика - статия , Европ. ц-р по мениджмънт, 35 КВ, 2 стр.

Холдингите назначават мениджъри... - М.Георгиева, Пл.Радков, в-к Капитал, 17 КВ, 2 стр.

Управление на конфликта - Анджела Джексън, 30 КВ, 1 стр.

Днес производителност значи гъвкавост - статия от Европейски ц-р по мениджмънт, 27 КВ, 1 стр.

Стимули за екипност - М. Георгиева, в-к Капитал, 45 КВр 2 стр.

Професия срещу работа - Ана Томова, в-к Дневник, 34 КВ, 1 стр.

Интервю за работа - видове, чести въпроси - превод на препоръки към кандидати, 51 КВ, 4 стр.

Увери се, че оценката действа - Карла Джонсън, HR Magazine, 40 КВ, 3 стр.

Успех на работното място - Линда Формичели, превод, 31 КВ, 1 стр.

Трудно ли се мотивират младите? - Цонка Баева, сп. МИТ, 33 КВ, 2 стр.

Комуникативност и бизнес-преговори - Екатерина Попова, в-к Капитал, 45 КВ, 3 стр.

Автомаркетингът - трамплин - Екатерина Попова, в-к Капитал, 43 КВ, 3 стр.

Намерете най-добрия с 4 въпроса - Лу Адлер, превод, 25 КВ, 1 стр.

Управление на персонала при ISO 9001 - Анета Танева, доклад, 49 КВ, 3 стр.

Правила за управление на хората - сп. "Мениджър", 69 КВ, 6 стр.

Проектиране на длъжностите - обзор, превод, 73 КВ, 7 стр.

Нов поглед към Длъжностните х-ки - Памела Холоуей, 30 КВ, 2 стр.

Телекомуникирането - настъпваща идея  - Дебра Кохен, Сюзън Маркс, 29 КВ, 2 стр.