Make your own free website on Tripod.com

РЕФЕРЕНЦИИ

ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили


Референции за нас от клиенти и колеги:

 • Доц. Снежина Михайлова, Европейски редактор на Journal of World Business (pdf файл на английски)
 •  Доц.д-р Магдалена Иванова, Сертифициран Консултант по Мениджмънт - тел. 02/952 0721
 •  Димитрина Аксиева, психолог, старши експерт в Бюро по труда, Пловдив - тел. 032/601014
 •  Запрян Апостолов, управител на "Дизар" ЕООД, клиент - 032/641588
 •  Мая Качева - директор Човешки ресурси на ХОЛСИМ България, Бели извор, Враца, тел.088 836767
 •  Красимир Дечев - СМС, тел. 02/ 586376
 •  Димитър Гюров - управител на АДЕЛА ООД, клиент, Пловдив, тел. 032/ 962 173
 •  Росен Василев - изпълнителен директор на Българска Фондация по Биоразнообразие, клиент, София, тел. 02/ 230014
 •  инж. Иван Панов - директор Човешки ресурси, БТК, клиент, София, тел. 02/ 9494 535
 •  Васил Трохаров - управител, МАРМЕТ ООД, клиент, София, тел. 02/ 974 5429
 •  Любен Станев - управител, Стокова борса РИКОШЕТ-Луковит,клиент, тел.0697/5090
 • Христо Драмов - президент, КАМКО ООД-Пловдив, клиент, тел. 032/655 400