Make your own free website on Tripod.com

ВРЪЗКИ

ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили


Полезни сайтове и адреси:

На български език:

- сп. Мениджър - www.manager.bg
- в-к Капитал - www.capital.bg
- БАУРЧР - http://bhrmda.orbitel.bg
- БАУКО - www.delin.org/bamco
- Издателски комплекс "Труд и право" - www.trudipravo.bg
 

На английски език:

www.workforce.com

www.zigonperf.com

www.fastcompany.com

www.dhutton.com

www.performanceappraisal.com

www.360-degreefeedback.com

www.imc.org.uk

www.mworld.org

www.hrnext.com

www.tcm.com

www.hrone.com