Make your own free website on Tripod.com

АНТ Управление на персонала

ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили

 


Нашата мисия е винаги да предлагаме качествени и приложими решения в полза на фирмите, за ефикасно управление на човешките ресурси. Целта е не да правим нещата вместо вас, а да изградим механизми сами да ги правите най-добре!  Разчитайте на нашата квалификация, натрупана с опит, обучения и участия в многобройни проекти при клиенти от различни браншове и мащаб.


Колеги, нарастват популярността и приложението на Британския управленски стандарт по УЧР "Инвеститори в хората". Предлагаме текста на стандарта на български език, наш превод, както и оригинала на английски език. Можете да ги свалите от раздела ФАЙЛОВЕ.

Имаме готовност за представяне на стандарта и начина на внедряването му.


Можете да ни потърсите на:

E-mail: ant6@mail.bg

Телефони:  032/ 294 103,  Моб. 0889 702 852

Г-жа Анета Танева, сертифициран консултант по мениджмънт (СМС), член на:
- Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР)
- Българската асоциацията на управленските консултанти (БАУКО)
- Клуб 9000 - асоциация на консултанти и организации за промоция на
стандарти ISO 9000


Въпроси и коментари по сайта: ant6@mail.bg
Last modified: 02/09/2007