Make your own free website on Tripod.com

КОНСУЛТАЦИИ

ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили


Предлагаме съдействие и практически решения за:

  •  изработване на Политика по УЧР от висшето ръководство
  •  изграждане и модернизиране на системи за управление на персонала - за подбор, назначаване и въвеждане, обучение, оценяване, комуникации, мотивиране
  •  структуриране на фирмената функция Персонал
  •  преглед и оптимизиране на процеси и дейности за УЧР
  •  изработване на процесограми и процедури по УЧР

Провеждаме ДИАГНОСТИКА на дейностите по управление на персонала и дефинираме проблемите, свързани с хората в организацията.

Ако вече имате проект или методика и желаете погледа на специалист, предлагаме експертна оценка и препоръки.

В малки фирми предлагаме цялостни проекти за подобряване на функцията УЧР - нейния обхват, компетенции на ръководителя, интегриране във фирменото управление, изграждане на дейностите, създаване на документи, взаимодействие с други отдели и длъжности.

В големи фирми работим по възложени теми - разработка на отделни системи или части от тях, внедряването им, проектиране и прилагане на методики за подбор, адаптиране, обучение, оценяване. Предлагаме модели на документи по УЧР.

Не само обучаваме специалисти и ръководители. Ние съвместно работим за прилагане на модерни механизми при управлението на хората, адаптираме добрата чужда практика, търсим практически решения - удобни и полезни за фирмите.

Поискайте информация за консултациите ни!

Въведете данните си, за да се свържем с вас:
* Задължителни данни. МОЛЯ ПИШЕТЕ НА ЛАТИНИЦА/АНГЛИЙСКИ!

Име*:

Длъжност:

Фирма/звено*:

Телефон*:

E-mail*:

Въпроси,заявка, коментар: