Make your own free website on Tripod.com

НОВИНИ

ДИАГНОСТИКА, ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР)

 

главна
КОНСУЛТАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Файлове
Новини
КОМЕНТАРИ
РЕФЕРЕНЦИИ
ВРЪЗКИ

www.bizwareint.com
Софтуер за машини и автомобили


Информации за събития и новости по УЧР


Събития 2007 г.


През февруари консултирахме ръководството на АДЕЛА - Пловдив, за провеждане на интервюта с управленския и експертен персонал относно мотивацията и организацията.


През март и април работихме по проект на програма ФАР във фирма ЛАРЖ - Пловдив, за изграждане на системи за управление на човешките ресурси. В хода на проекта се провеждат обучения, социологическо проучване, внедряват се системи за подбор, въвеждане, квалификация и оценяване, консултации по конкретни проблеми.


Тук можем да публикуваме съобщения за събития - обучения, конференции и др., които Вашата организация предлага и са интересни за професионалната общност.


Публикации

Интересни теми и примери за практически подходи по УЧР са публикувани в Раздела ни "Файлове".  Там можем да сложим и Ваш материал - изпратете го като файл на нашия E-mail адрес.

Най-нови заглавия: